Predajte oglas

Predajte oglas  Molimo vas da unesete podatke o osobi za koju objavljujete oglas: Ime, prezime i datume.
  Na primjer: Marica Ivić ud.Ivice, 1.10.2017. - 1.10.2019.
  Unesite sliku osobe za koju objavljujete oglas. Ne morate brinuti o dimenzijama iste, mi ćemo se za to pobrinuti.
   


  DRUŠTVO HERCEGOVAČKI INTERNET PORTALI
  Vukovarska 1; 88320 Ljubuški
  ID broj: 4272410000002

  Cijena 50,00 KM 

  Žiro – račun kod Nove banke, poslovnica Međugorje
  5550000035999531

  30,00 EUR 
  DEVIZNI RAČUN
  IBAN: BA395550000037657358
  SWIFT: NOBIBA22